Bloggen flyttar

Bloggen kommer flytta till TeknikBladet.se.

Teknikbladet är under uppbyggnad.

teknikbladet_logo


Men under tiden jag startar upp teknikbladet.se och den nya Wordpress-bloggen wpArbius.se
Kan ni besöka den nya fräscha Apple-bloggen.

 

Välkomna!

logga2014_01